Wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w 2018r.

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu przez Gminę Rozdrażew Wójt Gminy ogłasza wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2018 roku.
W 2018 roku przyznano dofinansowanie w wysokości 6.000,00zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Doliwa” działającemu przy Szkole Podstawwej w Rozdrażewie.

Rozdrażew, dn. 7.03.2018r.