Informacje z zakresu ochrony środowiska 2018- 2020

Zawiadmieniene o umarzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku obory w zabudowie istniejącej”, położonej na działce o nr ewid. 20, obręb Rozdrażew w miejscowości Rozdrażew (pobierz)

Zawiadamienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego pod oborę wolnostanowiskową dla bydła mlecznego w systemie na rusztach o maksymalnej obsadzie 178,5 DJP, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 159/1 w miejscowości Maciejew (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku obory w zabudowie istniejącej”  (pobierz)

Zawiadmonie o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Hala produkcyjna wraz z zapleczem socjalno-biurowym” (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowie chlewni i adaptacji części istniejącego magazynu maszyn na chlewnie, na działce nr 171 w miejscowości Nowa Wieś"  (pobierz)

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczące wydania deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa chlewni i adaptacja części istniejacego magazynu maszyn  na chlewnie” (pobierz)

Zawiadomienie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa chlewni i adaptacja części istniejacego magazynu maszyn  na chlewnie” (pobierz) 

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych  uwarunkowanich dla przedsięwzięcia "Budowa chlewni i adaptacji części instniejącego magazynu maszyn na chlewnie" (pobierz) 

Zawiadomienie o ponownym  wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa chlewni i adaptacja części istniejacego magazynu maszyn  na chlewnie” (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu  decyzji umarzającej  postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zakup i montaż paneli ogniw fotowoltaicznych oraz zakup wozu paszowego"  (pobierz )

Zawiadomienie o wydaniu decyzji SKO  w Kaliszu  uchylającą zaskarżoną decyzję Wójta Gminy w przedmiocie uwarunkowań dla przedsięwzięcia " Budowa  chlewni i adaptacji magazynu maszyn na chlewnię w miejscowości Nowa Wieś" (pobierz)   

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zakup i montaż paneli ogniw fotowoltaicznych oraz zakup wozu paszowego" (pobierz) 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa trzech budynków mieszkalnych z grażami i budnkami gospodarczymi w zabudowie mieskzaniowej , gmina Rozdrazew"  (pobierz)  

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa chlewni i adaptacji  magazynu maszyn na chlewnie,  na działce nr 171 w miejscowości Nowa Wieś" (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa obory na działce nr 168 obręb Nowa Wieś" (pobierz)  

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji  (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa chlewni i adaptacja częsci istniejacego magazynu na chlewnie ” (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa obory” (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa obory”. (pobierz)

Zawiadomienie Dyrektora Zarząd Zlewni Wód Polskich w Leszne o wszczęciu postępowana w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego na  wykonanie przebudowy urządzenia wodnego (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego  na:  „Budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej Operatora P4”PLAY”. (pobierz)

Zawiadomienie Dyrektora Zarząd Zlewni Wód Polskich w Leszne o wszczęciu postępowana w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego na usługę wodną - odprowadzania wód  opadowych w miejscowości Rozdrażew (pobierz)  

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach do wydania decyzji dla przedsięwzięcia "Budowa Stacji Bazowej Telefoniii Komórkowej Operatora P4 "PLAY" (pobierz)

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lesznie o wszczęciu postępowania administaryjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie linia telekomunikacyjną rzeki Czarna woda obręb Grębów (pobierz)   

Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie ustalenia decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 Play" (pobierz)

Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa bukaciarni na działce nr 323 w miejscowości Rozdrażew" (pobierz)

 Zawiadomienie  o  wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie pn. "Budynek  inwentarski- obora i magazyn paszowy” (pobierz)

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i wydanych materiałach przed wydaniem decyzji (pobierz)

 Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i wydanych materiałach przed wydaniem decyzji (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - budowa bukaciari  (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia "Budynek inwentarski - obora i magazyn paszowy" (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decycji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację  przedsięwzięcia  "Budynek inwestarski - obora i magazyn paszowy" (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  „Budowa bukaciarni na działce nr 323 w miejscowości Rozdrażew"  (pobierz)      

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwziecia (pobierz)

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania dezycji o śroowiskowych uwarunkowaniach  przedsięwzięcia (pobierz)