Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie