Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Sekretarz Gminy