Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017r. - Wójt Gminy