Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Finansowym

Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko referenta w Referacie Finansowym, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych, wybrana została Pani Marzena Kozupa, zam. Dąbrowa.
Komisja Rekrutacyjna uznała, że Pani Marzena Kozupa spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się dobrą znajomością przepisów prawa mających zastosowanie na wymienionym stanowisku.

Rozdrażew, dn. 28.06.2018 r.