Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań
o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku:     
Na realizację zadań w zakresie: wspieranie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży przyznano środki finansowe:- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” na realizację zadania „Eko Wakacje”-  4.500,00 zł,.

Rozdrażew, dn.03.07.2018 r.