Wynik naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń ½ etatu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń ½ etatu, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych, wybrana została Pani Alicja Wyrwas, zam. Rozdrażew.
Komisja Rekrutacyjna uznała, że Pani Alicja Wyrwas spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się dobrą znajomością przepisów prawa mających zastosowanie na wymienionym stanowisku.

Rozdrażew, dn. 25.07.2018 r.