Zarządzenia Wójta Gminy określające wysokość dotacji dla niepublicznego przedszkola w 2019r.

Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 10 grudnia 2019 r.  w sprawie zmiany zarzadzenia w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji  od miesiąca grudnia 2019r. na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie gminy Rozdrażew, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego (pobierz)

Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 31 października 2019 r.  w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie gminy Rozdrażew, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego (pobierz)

Zarządzenie Nr 46 /2019 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 15 lipca 2019 r. sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przyjęcia w roku 2019 podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie gminy Rozdrażew, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego (pobierz)

Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 27 grudnia 2018r.  w sprawie przyjęcia w roku 2019 podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie gminy Rozdrażew, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego (pobierz)

Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 30 kwietnia 2019r.  w sprawie aktualizacji ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie gminy Rozdrażew, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego (pobierz)