Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decycji o o ustaleniu loklaizacji  iinwestycji celu publicznego polegającego na Budowie linii kablowej nN-04kv w miejscowości Dzielice (pobierz)