Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018r. Wójt Gminy