Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2018r. Sekretarz Gminy