Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na demontażu napowietrznej linii elektroenergetycznej SN oraz budowie podziemnej linii kablowej SN na działkach nr 124/1, 125/1, 126/1 wraz z wyminą słupa na dz. 126/1 – z uwagi na usunięcie kolizji istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia z projektowanym budynkiem handlowo-usługowym na dz. 125/1, 124/1 przy ul. Krotoszyńskiej w miejscowości Rozdrażew, obręb Rozdrażew, gmina Rozdrażew (pobierz)