Dotacje na piece

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, o wejściu w życie  Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Rozdrażew na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Rozdrażew, uchwalonego przez Radę Gminy.  Regulamin określa warunki przyznania dotacji, która będzie wypłacana po realizacji wymiany pieca w budynku mieszkalnym w wysokości:
1) 3.000 zł w przypadku wymiany systemy grzewczego na kocioł na ekogroszek,
2) 3.500 zł w przypadku wymiany systemu grzewczego na źródło ciepła zasilane: paliwem olejowym, energią elektryczną, gazem, peletem, biomasą, pompą ciepła.  
Termin składania wniosków o przyznanie dotacji - do 31 maja każdego roku.
Z osobami zakwalifikowanymi do wsparcia podpisane zostaną umowy dotacji, a po przedłożeniu faktur za zakup i montaż pieca przekazana zostanie kwota dotacji. Zgłoszenie zakończenia prac należy dokonać do końca listopada.
Dotacja z budżetu gminy nie może być przeznaczona na refundację wydatku poniesionego przed podpisaniem umowy
Wnioski można pobrać Urzędzie Gminy pokój nr 22  lub załączone poniżej:

Regulamin >>>

Wniosek >>>

Załączniki >>>