Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2019

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2019  (pobierz)

Sprawozdanie finansowe (bilans) za 2019r.