Wynik naboru na stanowisko - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych, wybrany został Pan Arkadiusz Koprowski.
Po dokonaniu ostatecznej weryfikacji Komisja Rekrutacyjna uznała, że najlepszym kandydatem jest Pan Arkadiusz Koprowski, który wykazał wysoki poziom wiedzy niezbędnej do zajmowania stanowiska i został najwyżej oceniony spośród kandydatów.


Rozdrażew, dn.15.07.2020 r.