Informacja o wyniku naboru na stanowisko do spraw księgowości budżetowej

Wójt Gminy Rozdrażew podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy  Rozdrażew, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych, wybrana została Pani Paulina Szczepańska.
Po dokonaniu ostatecznej weryfikacji Komisja Rekrutacyjna uznała, że najlepszym kandydatem jest Pani Paulina Szczepańska, która wykazała wysoki poziom wiedzy niezbędnej do zajmowania stanowiska i została najwyżej oceniona spośród kandydatów.
Rozdrażew, dn. 26.08.2020 r.