Rozstrzygnięcie przetargu na na budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 21 września 2020r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice. Etap 1 i 2 - budowa łącznika Rozdrażew- Dzielice” (pobierz)