Informacja o wyniku naboru na stanowisko do spraw księgowości podatkowej

Wójt Gminy Rozdrażew podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko do spraw księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy  Rozdrażew, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych, wybrana została Pani Monika Wujczyk. Po dokonaniu ostatecznej weryfikacji Komisja Rekrutacyjna uznała, że najlepszym kandydatem jest Pani Monika Wujczyk, która wykazała wysoki poziom wiedzy niezbędnej do zajmowania stanowiska i została najwyżej oceniona spośród kandydatów.Rozdrażew, dn. 28.09.2020 r.