Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Rozdrażew na 2021r.

Opinia  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Rozdrażew na 2021 r. (pobierz)