Ogłoszenie III przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego( pobierz)

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie położony  w miejscowości Wolenice (pobierz)