Nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Rozdrażew

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Rozdrażew (pobierz)
Wniosek (pobierz)
Klauzula obowiązku informacyjnego (pobierz)
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji (pobierz)