Informacja o wynikach naboru w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozdrażewie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko do spraw kadrowych i dodatków mieszkaniowych w wymiarze 3/8 etatu, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych, wybrana została Pani Martyna Roszak-Nowak, zam. Rozdrażewek.  Pani Martyna Roszak-Nowak spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się doświadczeniem pracy w administracji.
                                              

                                                                                                                         Kierownik
                                                                                                       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                     Donata Krzyżosiak  

Rozdrażew, dn. 9.04.2021 r.