Rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę dróg gminnych w 2021r.

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 23 kwietnia 2021r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2021r.” (pobierz)