Przetarg na przebudowę drogi gminnej Rozdrażew - Dzielice

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 764556 Rozdrażew-Dzielice

Ogłoszenie                             (pobierz)
SWZ z załącznikami               (pobierz)
Szczegółowa Specyfikacja   (pobierz)
Kosztorys ofertowy               (pobierz)
Dokumentacja projektowa      (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa drogi gminnej Rozdrażew - Dzielice ” (pobierz)