Informacja o wyniku naboru na stanowisko do spraw obsługi kasowej

Wójt Gminy Rozdrażew podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko do spraw obsługi kasowej w Urzędzie Gminy Rozdrażew, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych, wybrana została Pani Anna Kaczmarek.
Po dokonaniu ostatecznej weryfikacji Komisja Rekrutacyjna uznała, że najlepszym kandydatem jest Pani Anna Kaczmarek, która wykazała wysoki poziom wiedzy niezbędnej do zajmowania stanowiska i została najwyżej oceniona spośród kandydatów.

Rozdrażew, dn. 24.08.2021 r.