Obwieszczenie o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie pn. Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora KRT3111 sieci Play wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 52, ark. mapy 1 w miejscowości Nowa Wieś (pobierz), (pobierz).