Informacja z przetargu nieograniczonego pisemnego na dzierżawę gruntów rolnych

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego pisemnego na dzierżawę gruntów rolnych, przeprowadzonego w dniu 21 września 2021r. w Urzędzie Gminy Rozdrażew (pobierz)