Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obory wolnostanowiskowej”, zlokalizowanej na działce o nr ew. 652, obręb Rozdrażew w miejscowości Rozdrażew (pobierz)