Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej
o mocy do 2,50 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr geod. 14 położonej w obrębie Trzemeszno, Gmina Rozdrażew” (pobierz)