Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów dla dz. 806/14 i 709 w Rozdrażewie i obszarów w rejonie wsi Trzemeszno, Nowa Wieś, Grębów

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów planów zagospodarowania przestrzennego dla dz. 80/6/14 i 709 w Rozdrażewie i obszarów w rejonie wsi Trzemeszno, Nowa Wieś, Grębów (pobierz- ogłoszenie) , (pobierz-doc.)