Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciawydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa obory wolnostanowiskowej”, zlokalizowanej na działce o nr ew. 652, obręb Rozdrażew w miejscowości Rozdrażew, gmina Rozdrażew (pobierz)