Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na odbiór, transport i odzysk odpadów z działalności rolniczej w 2022r.

Gmina Rozdrażew unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ODBIÓR, TRANSPORT ORAZ ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ  NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW W 2022 R.” (pobierz)