Rozstrzygnięcie przetargu na odbiór, transport i odzysk odpadów z działalności rolniczej w 2022r.

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 26 kwietnia 2022r. dokonano wyboru oferty w zamówieniu na „ODBIÓR, TRANSPORT ORAZ ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ  NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW W 2022 r." (pobierz)