Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2021r. Wójt Gminy