Wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w 2022 r.

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu przez Gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2022 roku.
Przyznano dofinansowanie w wysokości 8.000,00 zł Stowarzyszeniu Uczniowski Klub Sportowy Doliwa” na realizację zadania „Działalność młodzieżowej sekcji piłki ręcznej”.

Rozdrażew, dn. 17 maja 2022 r.