Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomiwnie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa” zlokalizowanej na działkach o nr ew. 13/2, 18, 20, 27, 39/2, 42, 48, 51, 56, 59, 60, 61, 132, 170/2, 202/1, 202/2, 211, 273/1, 273/3, 273/4, 362/1, 362/2, 394/2, 20 obręb Dąbrowa i obręb Rozdrażew w miejscowości Dąbrowa i Rozdrażew, gmina Rozdrażew (pobierz) , (pobierz)