Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę używanych pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Dostawa używanych pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na potrzeby Gminy Rozdrażew” (pobierz)