Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego na „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Rozdrażew”

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 8 listopada 2022r. dokonano wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na „Zagospodarowanie  odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Rozdrażew” (pobierz)