Informacja z otwarcia ofert na odbiór i transport odpadów komunalnych

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 28 listopada 2022r. dokonano otwarcia ofert  w zamówieniu publicznym  „Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych  oraz z PSZOK-u z terenu gminy Rozdrażew”  (pobierz)