Informacja o wynikach zapytania ofertowego na świadczenie usług opiekuńczych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie informuje, że w wyniku ogłoszenia o zamówieniu dot. świadczenia usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy od poniedziałku do piątku a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także w święta), na terenie Gminy Rozdrażew w roku 2023 wybrano ofertę, złożoną przez:
Spółdzielnia Socjalna VIVO ul. Stary Rynek 22, 63-720 Koźmin Wielkopolski.
Ofertę złożył jeden wykonawca.
                                                                   Kierownik GOPS
                                                                /-/ Donata Krzyżosiak

Rozdrażew, dn. 30 listopada 2022r.