Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego na buudowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 23 marca  2023r. dokonano wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na  "Budowę sali sportowej przy  Szkole Podstawowej w Nowej  Wsi" (pobierz)