Informacja - Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w 2023 roku dotycząca przedszkoli

 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2023 oraz statystyczna liczba dzieci  w publicznych przedszkolach (pobierz)