Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2022r. Wójt Gminy