Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Zakup maszyn rolniczych: przyczepy rolniczej, myjki ciśnieniowej i powiększenie stada”, zlokalizowanego na działce o nr ew. 220, obręb Grębów w miejscowości Grębów, gmina Rozdrażew (pobierz)