Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego na modernizację budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 23 maja 2023r. dokonano wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na  „Modernizację budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów”. (pobierz)