Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę instalacji fotowoltaicznych dla komunalnych stacji uzdatniania wody

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 21 września 2023r.  rozstrzygnięte zostało zamówienie publiczne na „Budowę instalacji fotowoltaicznych dla komunalnych stacji uzdatniania wody w systemie zaprojektuj i wybuduj” (pobierz)