Zamówienie publiczne na zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rozdrażew

Ogłoszenie o  zamównieniu usługi Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Rozdrażew

Ogłoszenie              pobierz

SWZ                       pobierz

Załączniki do  SWZ  pobierz

Odpowiedzi na zapytania oferentów pobierz

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia:
Gmina Rozdrażew jako Zamawiający  informuje że na sfinansowanie zamówienia pn.
„Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rozdrażew” przeznacza kwotę  759 000,00 zł

Rozdrażew, dnia 02.11.2023 r                                          
                                                                                                   Wójt  Gminy
                                                                                             /-/ Mariusz Dymarski