Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę węgla kamiennego - ekogroszku

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia,że w dniu 7 listopada 2023r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym pn.:"Dostawa węgla kamiennego - ekogroszku w ilości 59 ton, na potrzeby Urzędu Gminy w Rozdrażewie i jednostek organizacyjnych Gminy"

Zawiadomienie