Projekt budżetu gminy Rozdrażew na 2024 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok z załącznikami  (pobierz)

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2024-2029 (pobierz)